Η Επανάσταση στη Νομική Πληροφόρηση!

Ποτέ άλλοτε η αναζήτηση νομικών πληροφοριών δεν ήταν πιο εύκολη! Πιστεύουμε πως είναι καιρός οι επαγγελματίες νομικοί να αξιοποιήσουν την –ως επί το πλείστον λησμονημένη– επιστημονική τους ιδιότητα στην αξιολόγηση των νομικών πληροφοριών χωρίς να αναλώνονται σε κοπιαστικές και χρονοβόρες διαδικασίες ανάσυρσης, ταξινόμησης και σταχυολόγησης μεγάλου όγκου –ατάκτως ειρημένων– δεδομένων. Πρωταρχική μας μέριμνα είναι να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε ο δικηγόρος, ο δικαστικός, ο συμβολαιογράφος να λειτουργήσουν ως επιστήμονες και όχι ως σκαπανείς πληροφοριών.

ΟΙ
ΑΡΧΕΣ
ΜΑΣ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Καμία πληροφορία δεν είναι χρήσιμη εάν δεν είναι έγκυρη. Σε ένα τόσο νευραλγικό επιστημονικό πεδίο όπως η Νομική Επιστήμη η ποιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών είναι εκ των ων ουκ άνευ.
ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ Η Νομοθεσία τροποποιείται συνεχώς, η Νομολογία εμπλουτίζεται αδιάκοπα. Το iThemis ακολουθεί καταπόδας και ανταποκρίνεται στις εξελίξεις. Το εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα.
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ Για τον νομικό ο χρόνος είναι πολύτιμος. Η εκμάθηση πολύπλοκων συστημάτων πληροφόρησης ΣΠΑΤΑΛΗ. Σας αρμόζουν εργαλεία απλά και χρηστικά.